Siri Kuliah Pengurusan & Pentadbiran : Pengurusan Buku Kenyataan Rekod Perkhidmatan (BKRP)

Visited 365 times , 1 Visits today

May 21, 2017 - May 21, 2017
9:00 am to 10:00 am


Event categories: Staff.