SIRI KULIAH UNDANG-UNDANG: “Psstt.. Tuan, Saya Ada Maklumat…” (Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010)

Visited 292 times , 1 Visits today

May 22, 2017 - May 22, 2017
10:00 am to 11:00 am

Event categories: Staff, Students, Talk, and UTM Calendar.