Mesyuarat Senat Bil. 02/2022/2023

PERTANYAAN & MAKLUMAT LANJUT

 

Untuk sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut, sila hubungi urus setia seperti berikut:

 

Urus Setia Mesyuarat Senat
Bahagian Pengurusan Akademik (AMD)
Aras Bawah, Blok F54
Universiti Teknologi Malaysia
81310 Johor Bahru
JOHOR

 

No. Telefon : 07-5530325 / 07-5530354
E-mel : amdsenat@utm.my

Mesyuarat Senat Bil. 01/2022/2023

PERTANYAAN & MAKLUMAT LANJUT

 

Untuk sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut, sila hubungi urus setia seperti berikut:

 

Urus Setia Mesyuarat Senat
Bahagian Pengurusan Akademik (AMD)
Aras Bawah, Blok F54
Universiti Teknologi Malaysia
81310 Johor Bahru
JOHOR

 

No. Telefon : 07-5530325 / 07-5530354
E-mel : amdsenat@utm.my

Mesyuarat Senat Bil. 12/2021/2022

PERTANYAAN & MAKLUMAT LANJUT

 

Untuk sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut, sila hubungi urus setia seperti berikut:

 

Urus Setia Mesyuarat Senat
Bahagian Pengurusan Akademik (AMD)
Aras Bawah, Blok F54
Universiti Teknologi Malaysia
81310 Johor Bahru
JOHOR

 

No. Telefon : 07-5530325 / 07-5530354
E-mel : amdsenat@utm.my

Mesyuarat Senat Bil. 11/2021/2022

PERTANYAAN & MAKLUMAT LANJUT

 

Untuk sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut, sila hubungi urus setia seperti berikut:

 

Urus Setia Mesyuarat Senat
Bahagian Pengurusan Akademik (AMD)
Aras Bawah, Blok F54
Universiti Teknologi Malaysia
81310 Johor Bahru
JOHOR

 

No. Telefon : 07-5530325 / 07-5530354
E-mel : amdsenat@utm.my

Mesyuarat Senat Bil. 06/2021/2022

PERTANYAAN & MAKLUMAT LANJUT

 

Untuk sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut, sila hubungi urus setia seperti berikut:

 

Urus Setia Mesyuarat Senat
Bahagian Pengurusan Akademik (AMD)
Aras Bawah, Blok F54
Universiti Teknologi Malaysia
81310 Johor Bahru
JOHOR

 

No. Telefon : 07-5530325 / 07-5530354
E-mel : amdsenat@utm.my

Mesyuarat Senat Bil. 10/2021/2022

PERTANYAAN & MAKLUMAT LANJUT

 

Untuk sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut, sila hubungi urus setia seperti berikut:

 

Urus Setia Mesyuarat Senat
Bahagian Pengurusan Akademik (AMD)
Aras Bawah, Blok F54
Universiti Teknologi Malaysia
81310 Johor Bahru
JOHOR

 

No. Telefon : 07-5530325 / 07-5530354
E-mel : amdsenat@utm.my