HARI TERBUKA PASCASISWAZAH (UTM JOHOR BAHRU)

BLOK F54, UTM JOHOR BAHRU BLOK F54, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, Johor Bahru

AMBILAN OKTOBER 2020   PENGECUALIAN YURAN PERMOHONAN RM500 REBAT UNTUK PENDAFTARAN AWAL BIASISWA DISEDIAKAN

Hari Terbuka Pascasiswazah UTM Johor Bahru

BLOK F54, UTM JOHOR BAHRU BLOK F54, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, Johor Bahru

Hari Terbuka Pascasiswazah diadakan untuk menyampaikan maklumat yang tepat berkaitan prosedur pengambilan, syarat kemasukan dan maklumat-maklumat lain berkaitan pengambilan pelajar ke UTM disamping maklumat terkini mengenai kursus yang ditawarkan serta berpeluang bertanya secara terus kepada wakil Program Pascasiswazah masing-masing.