Engagement Session with ALUMNI From Australian Universities

Seminar Pembangunan Mahasiswa Holistik

Mesyuarat Senat Bil. 04/2021/2022

PERTANYAAN & MAKLUMAT LANJUT

 

Untuk sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut, sila hubungi urus setia seperti berikut:

 

Urus Setia Mesyuarat Senat
Bahagian Pengurusan Akademik (AMD)
Aras Bawah, Blok F54
Universiti Teknologi Malaysia
81310 Johor Bahru
JOHOR

 

No. Telefon : 07-5530325 / 07-5530354
E-mel : amdsenat@utm.my

9th Annual ATU-Net Board Meeting

Mungkin imej 12 orang dan teks

Sesi Perkongsian Keselamatan Kesihatan Pekerjaan (KKP) ; OSHE dan Pusat Pengurusan Makmal Universiti (PPMU) bersama Jawatankuasa Keselamatan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) PTJ

Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti

Untuk sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut, sila hubungi urus setia seperti berikut : Cik Nurin Asyika Abd Jalel / Encik Badrul Hurairi Muhammad Tel: 019-7210568