Virtual Session Town Hall:UTM enVision 2025

Assalamualaikum & greetings,

UTM Strategy Management Office (UTM SMO) will be organizing Town Hall: UTM enVision 2025. All staff and students are invited to the Virtual Town Hall Session:

Pre Town Hall 12th-15th November 2020
(Thursday – Sunday)

Town Hall 16 November 2020 (Monday)
Session 1: Open to Staff (9.00 am-12.00 pm)
Session 2: Open to Students (2.00 pm-5.00 pm)

image.jpeg

Medium: Webex and FB Live https://www.facebook.com/univteknologimalaysia

* Register your account from 12th until 15th November 2020 at envision2025.utm.my
* Login to UTM FB Live Session then Register your attendance on 16th November 2020 at UTM enVision 2025 website: https://envision2025.utm.my/
* Many attractive prizes to be won for the online quiz (individual), most point collected (individual) and innovative booth (exhibitors)
* Each student will receive e-Certificate
* Staff will be given CPD points

See you there.

HARI TERBUKA PASCASISWAZAH (UTM JOHOR BAHRU)

AMBILAN OKTOBER 2020

 

PENGECUALIAN YURAN PERMOHONAN

RM500 REBAT UNTUK PENDAFTARAN AWAL

BIASISWA DISEDIAKAN

HARI TERBUKA PASCASISWAZAH (UTM KUALA LUMPUR)

AMBILAN OKTOBER 2020

 

PENGECUALIAN YURAN PERMOHONAN

RM500 REBAT UNTUK PENDAFTARAN AWAL

BIASISWA DISEDIAKAN

 

Sustainable Entrepreneurial Mindset Showcase 2019 (SEMS 2.0)

Sukacita dengan ini dimaklumkan bahawa, Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) dalam meneruskan kelestarian ekosistem keusahawanan melalui pendidikan, akan menjalankan satu program khas iaitu Sustainable Entrepreneurial Mindset Showcase (SEMS 2.0). Objektif SEMS 2.0 adalah untuk memberi kefahaman dan bimbingan kepada para pensyarah subjek keusahawanan (UHAK/UBSS) dalam mengenalpasti idea inovatif dan berteknologi pelajar UHAK/UBSS melalui prototaip yang telah divalidasi. Menerusi SEMS juga, proses penilaian pelajar akan dibuat menerusi kaedah pitching menggunakan Business Model Canvas selain mempamerkan prototaip idea/projek pelajar yang mengikuti subjek UHAK. SEMS telah dirancang untuk diadakan pada 3 Disember 2019 dan akan dikendalikan oleh Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) dan Pusat Inovasi Mahasiswa dan Keusahawanan Teknologi UTM (UTM XCITE). Bagi menjayakan hasrat tersebut, beberapa seksyen kursus UHAK/UBSS telah dipilih sebagai peneraju awal program ini.  Pejabat TNCAA mewajibkan setiap pelajar bagi section yang terpilih untuk libatsama dalam program ini. Pelajar dikehendaki untuk membangunkan business idea dan prototype berdasarkan Sustainable Development Goals (SDGs).

Forum & Showcase Public-Private Research Network (FASPPRN) 2019

Perasmi : YB Dr Maszlee Malik, Menteri Pendidikan Malaysia
Tema : Ke Arah Kelestarian Industri dan Ekonomi

Sustainable Entrepreneurial Mindset Showcase 2019 (SEMS 2019)

Sukacita dengan ini dimaklumkan bahawa, Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) dalam meneruskan kelestarian ekosistem keusahawanan melalui pendidikan, akan menjalankan satu program khas iaitu Sustainable Entrepreneurial Mindset Showcase (SEMS). Objektif SEMS adalah untuk memberi kefahaman dan bimbingan kepada para pensyarah subjek keusahawanan (UHAK) dalam mengenalpasti idea inovatif dan berteknologi pelajar UHAK melalui prototaip yang telah divalidasi. Menerusi SEMS juga, proses penilaian pelajar akan dibuat menerusi kaedah pitching menggunakan Business Model Canvas selain mempamerkan prototaip idea/projek pelajar yang mengikuti subjek UHAK. SEMS telah dirancang untuk diadakan pada 22 April 2019 dan akan dikendalikan oleh Pusat Inovasi Mahasiswa dan Keusahawanan Teknologi UTM (UTM XCITE) secara bekerjasama dengan Pejabat Pengajian Pra Siswazah (UGS) dan Azman Hashim International Business School (AHIBS). Bagi menjayakan hasrat tersebut, beberapa seksyen kursus UHAK 1032 telah dipilih sebagai peneraju awal program ini.  Pejabat TNCAA mewajibkan setiap pelajar bagi section yang terpilih untuk libatsama dalam program ini. Pelajar dikehendaki untuk membangunkan business idea dan prototype berdasarkan Sustainable Development Goals (SDGs).