Ceramah Pengurusan Sumber Manusia – Siri 1: Pengurusan Penilaian Prestasi

Dewan Kuliah 9, Blok N24, UTM Johor Bahru

Bahagian Sumber Manusia, Jabatan Pendaftar akan menganjurkan ceramah Penilaian Prestasi yang akan disampaikan oleh pegawai daripada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). Ceramah ini adalah sebahagian daripada Siri Ceramah Pengurusan Sumber Manusia yang akan dilaksanakan oleh BSM.