Bicara FSSH1 : Penghayatan Sejarah Negara

Online (Facebook)

Kesedaran generasi kini terhadap kepentingan sejarah boleh disifatkan sekadar bermusim kerana kebiasaannya ramai akan mula mengambil kisah mengenainya hanya menjelang tarikh penting tertentu seperti Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Sesuai dengan falsafah fakulti ‘people is our asset’ dan tagline fssh – mendidik dan menginsan – menjadi harapan besar fakulti untuk menjadikan program ini sebagai wadah atau […]