DVCAI : Meet, Greet & Go *MAD Session

Dewan Sultan Iskandar, UTM Johor Bahru

Interactive Big 5 Forum & Townhall : 1. Future Ready Educators (FREE) 2. Future Ready Curriculum (FRC) 3. FlexiSpace 4. UTM LEAGUE 5. Total Marketing & People Relations

Sustainable Entrepreneurial Mindset Showcase 2019 (SEMS 2.0)

S01, UTMxCITE, UTM JB

Sukacita dengan ini dimaklumkan bahawa, Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) dalam meneruskan kelestarian ekosistem keusahawanan melalui pendidikan, akan menjalankan satu program khas iaitu Sustainable Entrepreneurial Mindset Showcase (SEMS 2.0). Objektif SEMS 2.0 adalah untuk memberi kefahaman dan bimbingan kepada para pensyarah subjek keusahawanan (UHAK/UBSS) dalam mengenalpasti idea inovatif dan berteknologi pelajar UHAK/UBSS melalui […]

Program Syarahan Perdana Profesor Siri Ke-98 Oleh Prof. Dr. Yahya Bin Buntat

Senate Hall, Sultan Ibrahim Chancellery Building, UTM Johor Bahru

Kemahiran pekerjaan(employability) merujuk kepada kemahiran bukan teknikal atau kemahiran generik yang sangat diperlukan oleh majikan industri. Kemahiran pekerjaan adalah satu isu penting di negara ini. Graduan yang tidak mempunyai kemahiran pekerjaan kurang digemari oleh majikan dan ia akan memberi kesan kepada graduan untuk mendapatkan pekerjaan selepas mereka tamat pengajian. Di Malaysia, terdapat pelbagai persepsi berkaitan […]

Webtalk HIRARC For Students Working In Laboratory

Online (Facebook)

WEBTALK HIRARC FOR STUDENTS WORKING IN LABORATORY seperti butiran berikut:   Tarikh : 17 Jun 2020 (Rabu) Masa : 12:00 tengah hari – 1.00 petang Face Book Live :  https://www.facebook.com/UTMODVCAI/ semua staf, pelajar dan supervisor yang berada di makmal berisiko tinggi, sederhana dan yang berhubung terus dengan pelajar adalah dijemput melawati Facebook (FB) Office of Deputy Vice Chancellor : Academic […]

Free