Pengaruh Filem dan Siber Terhadap Pembangunan Minda

Dewan Tan Sri Ainuddin Wahid, UTMKL

Community Empowerment Programme (CEP). Tujuannya adalah untuk bersama-sama menimba ilmu dan mewujudkan kesedaran dan pendedahan di kalangan masayarakat terutamanya pelajar dan staf UTMKL mengenai Akta-Akta Seliaan Bahagian Penguatkuasaan dan Kawalan Kementerian Dalam Negeri AMC 1984, APTQ 1986, APF 2002 dan AAP 1971.   >>