Program Bicara Penulis : Bahagianya Menjadi Tenang

Online (Facebook)

    Staf yang menonton live ini akan direkodkan dalam Sistem UTMSmile untuk mata CPD.  Saudara dikehendaki untuk memasukkan Nama dan No. Pekerja melalui pautan Google Form. Pengisian Google Form hanya boleh diakses bermula: Tarikh: 24/06/2020 (Rabu)  Jam: 11:00 pagi