Taklimat Herba Tradisional : Keunikan Tunjuk Langit Softgel

online

Biro Pembangunan & Budaya Ilmu, IPF UTM akan menganjurkan Sesi Perkongsian Ilmu secara Facebook Live. Penceramah : Prof. Madya Dr. Liza binti Md Salleh, Sekolah Kejuruteraan Kimia dan Tenaga, Fakulti Kejuruteraan UTM