Program Syarahan Perdana Profesor Siri ke-96 oleh Prof. Dr. Ibrahim Ngah

B12, Aras 1, Dewan Konvensyen Fakulti Alam Bina & Ukur (FABU)

Tajuk : Perancangan Luar Bandar Untuk Kesejahteraan Masyarakat Abstrak Sejak mencapai kemerdekaan, pembangunan luar bandar telah menjadi agenda penting dalam pembangunan negara bagi menangani masalah kemiskinan, kekurangan, kelemahan dan jurang bandar-luar bandar. Perancangan dan pembangunan luar bandar menjadi teras kepada kelestarian proses transformasi ekonomi, sosial, budaya dan alam sekitar ke arah kesejahteraan masyarakat. Syarahan ini […]

1st UTM international Mandarin Varsity Debate Championship 2019

B12, Aras 1, Dewan Konvensyen Fakulti Alam Bina & Ukur (FABU)

The 1st Universiti Teknologi Malaysia International Mandarin Varsity Debate Championship 2019 (Yihua Debate) will be held on Sunday, August 25. We are very honored to invite Malaysian Deputy Minister of Education YB Teo Nie Ching to the finals!

RM999