Acara Korporat Universiti

SENARAI ACARA KORPORAT UNIVERSITI YANG MELIBATKAN KEHADIRAN TETAMU KENAMAAN DAN NAIB CANSELOR UTM

Acara korporat melibatkan Tetamu Kenamaan bagi maksud ini adalah mana-mana individu dari kategori berikut:

KERAJAAN PERSEKUTUAN

KERAJAAN NEGERI

UTM

 • Yang Di-Pertuan Agong
 • Perdana Menteri / Timbalan Perdana Menteri
 • Menteri / Timbalan Menteri
 • Ketua Setiausaha / Timbalan Ketua Setiausaha
 • Ketua Pengarah
 • Naib Canselor Universiti Awam
 • Mana-mana individu yang setaraf atau lebih tinggi kedudukannya daripada Naib Canselor Universiti mengikut Senarai Keutamaan Persekutuan Malaysia

(https://bit.ly/3232kjr)

 

 • Sultan / Kerabat DiRaja
 • Menteri Besar / Ketua Menteri
 • Setiausaha Kerajaan Negeri
 • Pengerusi Jawatankuasa Negeri (Exco)
 • Datuk Bandar
 • Ketua Polis Negeri
 • Canselor UTM
 • Pro Canselor UTM
 • Ahli Lembaga Pengarah UTM

 

Tarikh Kemas Kini

28 Disember 2021