Forum Bicara Seni 1: Penghasilkan Gaya Khusus Seni Khat Melayu: Fantasi atau Realiti

online

Panel: Prof. Madya Dr. Nor Azlin Hamidon Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka Universiti Teknologi Mara Prof. Madya Dr. Abd Raof Hassan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia Moderator: Dr. Ahmad Muhyuddin Hj. Hassan Akademi Tamadun Islam Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia