Hari Terbuka Pascasiswazah UTM Johor Bahru

Hari Terbuka Pascasiswazah diadakan untuk menyampaikan maklumat yang tepat berkaitan prosedur pengambilan, syarat kemasukan dan maklumat-maklumat lain berkaitan pengambilan pelajar ke UTM disamping maklumat terkini mengenai kursus yang ditawarkan serta berpeluang bertanya secara terus kepada wakil Program Pascasiswazah masing-masing.