Seminar Keluarga Sejahtera – Anjuran NCWO

Seminar adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pengetahuan dan kefahaman kepada remaja, ibubapa tentang hak-hak asasi kanak-kanak dan wanita, jenis pencabulan dan prosedur siasatan . Seminar anjura Majlis Kebangsaan pertubuhan-Pertubuhan Wanita...

RISM Career Talk

RISM Career Talk is an annual event by RISM jointly organised with Faculty of Built Environment and Surveying for Geomatics & Land Surveying, Property Surveying and Quantity Surveying 1st year students of Faculty of Built Environment and Surveying Date : 15th...